VLASTNÍK LOKALITY
FASHION SOS s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

VŠEOBECNÁ DEFINÍCIA SÚBOROV “COOKIES“
Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií (bližšie špecifikované nižšie). Pri
návšteve webovej stránky sa tieto súbory stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Pri
každej nasledujúcej návšteve sa odošlú späť na pôvodnú stránku, alebo na inú stránku, ktorá daný súbor
cookies spozná. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznávať používateľovo zariadenie. Informácie
sa môžu použiť na overenie a identifikáciu používateľskej relácie, preferencií používateľa, obsahu nákupného
koša alebo čokoľvek, čo možno uskutočniť pomocou uchovávania údajov na počítači používateľa.
Súbory cookies sú vytvorené len na prechodnú dobu. Zaznamenávanie cookies sa začne, keď používateľ
otvorí okno prehliadača, a skončí, keď používateľ okno zavrie.
Trvalé súbory cookies zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v súbore. Aktivujú sa vždy, keď
používateľ navštívi webové stránky, ktoré daný súbor cookies vytvorili.

POUŽÍVANIE “COOKIES”
Jednotlivé stránky, ktoré prevádzkuje spoločnosť FASHION SOS s.r.o. používajú cookies a informácie
zozbierané pomocou cookies, v snahe lepšie porozumieť návštevníkom stránok, zistiť ako využívajú stránky
našej webovej lokality. Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou FASHION SOS s.r.o.
vyjadrujete spoločnosti FASHION SOS s.r.o. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením
prehliadača. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú určité priebehy, ako napríklad sled kliknutí.
Zoznam všetkých stránok prevádzkovaných spoločnosťou FASHION SOS s.r.o. je k dispozícii
na www.fashionsos.sk . Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je
povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého webového prehliadača.

AKÉ INFORMÁCIE SA ZHROMAŽĎUJÚ?
Spoločnosť “Naša spoločnosť: zhromažďuje v rámci prevádzkovaných webových stránok dva druhy
informácií. Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookies“ a informácie, ktoré poskytujú používatelia
vyplnením formulárov umiestnených na stránkach.
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookies“ sa analyzujú v službe Google Analytics a sú to napr.:
? Čas návštevy aktuálnej lokality.
? Či a kedy používateľ lokalitu naposledy navštívil.
? Z ktorej lokality sa používateľ dostal na webovú stránku.
Súbory „cookies“ nezbierajú informácie, ako sú meno, e-mailová či iná adresa alebo fakturačné údaje.
Aj v podmienkach poskytovania služby Google Analytics sa jasne zakazuje používateľom tejto služby
zhromažďovať informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami služby Google Analytics.
Pri návšteve našich webových stránok má používateľ možnosť nepovoliť súbory „cookies“. Takto zostane
používateľ pre spoločnosť FASHION SOS s.r.o. a nástroj Google Analytics, ktorý používame, úplne
anonymný.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sa v rámci webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou FASHION SOS s.r.o.
zhromažďujú iba prostredníctvom formulárov na stránkach spoločnosti. Tieto údaje používateľ do
formulárov aktívne zadáva a posiela. V tomto prípade rešpektujeme a dodržiavame zákony a právne
predpisy, ktoré sa týkajú zhromažďovania a uchovávania osobných údajov.
FASHION SOS s.r.o. zabezpečuje, aby sa všetky informácie týkajúce sa jednotlivých
používateľov uchovávali podľa miestnych a medzinárodných zákonov a právnych predpisov.

INÉ STRÁNKY
Stránky spoločnosti FASHION SOS s.r.o. môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré sú mimo našej
kontroly a tieto zásady ich nepokrývajú. Prevádzkovatelia týchto stránok od vás môžu získať informácie,
ktoré použijú v súlade s vlastnými pravidlami, ktoré sa od našich môžu líšiť.
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookies“ uchováva služba Google. Prečítajte si viac o zásadách
ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Milí priatelia, po dlhšej odmlke máme pre vás dôležitý oznam.

Situácia s Covid19 nás zasiahla viac ako dosť a museli sme opustiť naše priestory na Kutuzovovej 11

Presťahovali sme sa do alternatívnych priestorov v polyfunkčnej budove na Záhradníckej 93.

Tým pádom sme vám k dispozícii výhradne po telefonickej (sms, whatsapp, mail) dohode na konkrétny termín.